Warsztaty to praca z grupą – skupia się na rozwoju i edukacji uczestników:OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • wykorzystują potencjał jednostki oraz siłę grupy,
 • stwarzają okazję do nabywania nowych doświadczeń i doskonalenia już posiadanych umiejętności społecznych

Angażujemy Cię w Twój własny proces uczenia się. Zachęcamy do aktywnego i samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Na bieżąco reagujemy na potrzeby grupy – dostosowujemy scenariusz, tak by stworzyć Ci jak najlepsze warunki do rozwoju!

Przykładowe tematy warsztatów i treningów:

  • Asertywność – stawianie granic, dbanie o siebie i innych
  • Antydyskryminacja – warsztaty z zakresu równego traktowania
  • Autoprezentacja – zmiana sposobu zachowania, mówienia, tak, żeby robić lepsze wrażenie
  • Budowanie poczucia własnej wartości – poszukiwanie i rozwój mocnych stron
  • Budowanie relacji – w jaki sposób mogę poprawić relacje ze swoimi bliskimi/współpracownikami?
  • Inteligencja emocjonalna – czym są emocje i jak nimi zarządzać?
  • Kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów – poszukiwanie innowacyjnych metod, rozwiązań i pomysłów
  • Komunikacja – podstawa wszelkiego rodzaju relacji międzyludzkich
  • Komunikacja i praca w zespole międzykulturowym – o specyficznych właściwościach zespołu międzykulturowego
  • Przywództwo – jak być efektywnym liderem?
  • Teambuilding – integrowanie zespołu, budowanie poczucia zaufania i bezpieczeństwa w zespole
  • Trening relaksacyjny/praca ze stresem – co zrobić, żeby radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego?
  • Zarządzanie czasem – planowanie, organizowanie i priorytetyzowanie
  • Zarządzanie zespołem - kompleksowe rozwiązanie dla formowania zespołu (motywowanie, komunikowanie, współpraca)

Powyższe tematy nie wyczerpują wszystkich możliwości. Proponujemy również inne warsztaty z zakresu kompetencji społecznych w zależności od potrzeb, by wspierać Twój rozwój. Czego szukasz? Napisz do nas

 Więcej o metodzie warsztatowej w zakładce metoda.

Organizujemy również warsztaty otwarte – żeby zobaczyć przykładowe tematy przejdź do Archiwum