Zespół

Budujemy zespół oparty na zaufaniu i otwartej komunikacji. Wiemy, jaką siłę to daje w działaniu!

machina rozwoju agata lamparska

AGATA LAMPARSKA

Wiedza

 • Psychoterapeutka Gestalt – 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt,  akredytowanym przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy)
 • Psycholożka – Wydział Psychologii UW
 • Trenerka – specjalizacja Wspieranie Rozwoju Osobowości oraz Psychologia Organizacji i Pracy,
 • Certyfikowana coach – licencja Szkoły Profesjonalnego Coachingu IPRI,
 • Coach zespołu – Szkoła Coachingu Zespołowego NOVO
 • Coach kariery – CoachWise
 • Coach Action Learning
 • Certyfikowana trenerka Extended DISC

Doświadczenie

 • Jako psychoterapeutka w Centrum Terapii Dialog udziela wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie oraz poszukującym głębszego zrozumienie siebie
 • W biznesie projektuje programy rozwojowe, wspiera w rozwoju liderów i zespoły oraz realizuje inicjatywy budujące kulturę organizacji.
 • Od 2007 prowadzi szkolenia i warsztaty w biznesie, MŚP, NGO oraz administracji publicznej – głównie dla branży IT i edukacja
 • W pracy z grupą specjalizuje się w coachingu zespołu, budowaniu misji i strategii wokół wartości, zarządzaniu zespołem oraz pracy z konfliktem (ok. 5000 godzin)
 • W coachingu indywidualnym specjalizuje się w pracy nad ścieżką kariery, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i skuteczności oraz umiejętności liderskich (ok. 400 godzin)
 • W pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów wewnątrz organizacji z zakresu L&D, CSR, rekrutacji, onboardingu, diagnozowania behawioralnego, oceny okresowej i wzmacniania zaangażowania pracowników.
 • Jako członkini zarządu Stowarzyszenia Coachów PRIZM wspierała w rozwoju różne grupy lokalne.
 • Współpracuje przy projektach i inicjatywach trzeciego sektora związanych ze „światozmienianiem”, wzmacnianiem kobiet, antydyskryminacją oraz uczeniem się na błędach.

Misja

Działam, by każda osoba mogła:
Być bliżej siebie samej i innych ludzi. Wiedzieć, co jest ją buduje i świadomie dbać o to. Mieć odwagę do zmiany mimo oporu i lęku – „Bój się i rób”

kontakt: agata.lamparska@machinarozwoju.pl

machina rozwoju alicja gniewek

ALICJA GNIEWEK

Wiedza

 • Doktorka nauk społecznych w dziedzinie psychologii – Wydział Psychologii UW, zainteresowania naukowe: tożsamość, przyjmowanie perspektywy, kontrola poznawcza
 • Psycholożka – Wydział Psychologii UW
 • Trenerka – specjalizacja Wspieranie Rozwoju Osobowości oraz Psychologia Organizacji i Pracy,
 • Akredytowana coachka –  akredytacja Izby Coachingu i  licencja Szkoły Profesjonalnego Coachingu IPRI,
 • Certyfikowana Trenerka i Partnerka FRIS®
 • Certyfikowana Trenerka Ról Zespołowych Belbina®
 • Certyfikowana coach metody Analytic-Network Coaching

Doświadczenie

 • Od 2015 prowadzi warsztaty z zarządzania zespołami, asertywności oraz coaching grupowy na Uniwersytecie Otwartym UW (ponad 600 przeszkolonych uczestników z różnych branż: biznes, IT, branża kreatywna, administracja)
 • Na Wydziale Psychologii UW szkoli studentów m.in. w zakresie kompetencji trenerskich
 • Ma ok. 3000 godzin szkoleniowych w pracy ze studentami, administracją, nauczycielami, sektorem prawniczym, NGOsami – prowadzi warsztaty umiejętności miękkich od 2011 roku
 • Specjalizuje się w budowaniu zespołu, komunikacji, również międzykulturowej, i inteligencji emocjonalnej
 • Prowadzi coaching indywidualny w zakresie kompetencji liderskich, wzmacniania pewności siebie i ścieżki kariery (ok. 200 godzin) – jest coachem od 2014 rok.
 • Prowadzi warsztaty i coaching również w języku angielskim
 • Współpracowała z organizacjami pozarządowymi – m.in. z Fundacją Dobra Porażka, gdzie prowadziła projekt dla nauczycieli, współfinansowany przez m.st. Warszawa; oraz z Fundacją Intelligent Technologies, gdzie wykorzystywała swoje naukowe i psychologiczne doświadczenie prowadząc projekty i badania.
 • Jako Dyrektorka Mazowieckiego Oddziału Izby Coachingu budowała środowisko coachingowe na Mazowszu oraz promowała ideę coachingu poprzez spotkania, konferencje, oraz współprace z instytucjami publicznymi.
 • Jako członkini-założycielka Stowarzyszenia Coachów PRIZM wspierała rozwój grup lokalnych.
 • Znalazła się wśród najlepiej ocenianych wykładowców i wykładowczyń Uniwersytetu Otwartego UW w roku 2021/2022

Misja

Działam, by każdy/a mógł/a:
Żyć bez „muszę”, a żyć z „chcę” i „decyduję”. Chcieć i móc więcej dla siebie – więcej rozwoju, więcej satysfakcji, więcej przyjemności. Decydować się na rozmowę i otwartość. Żyć w grupie, dzielić się i czerpać od innych.  

kontakt: alicja.gniewek@machinarozwoju.pl