Zespół

Budujemy zespół oparty na zaufaniu i otwartej komunikacji. Wiemy, jaką siłę to daje w działaniu!

machina rozwoju agata lamparska

AGATA LAMPARSKA

Wiedza

 • Psycholożka – Wydział Psychologii UW
 • Trenerka – specjalizacja Wspieranie Rozwoju Osobowości oraz Psychologia Organizacji i Pracy,
 • Certyfikowana coach – licencja Szkoły Profesjonalnego Coachingu IPRI,
 • Coach zespołu – Szkoła Coachingu Zespołowego NOVO
 • Coach kariery – CoachWise
 • Certyfikowana trenerka Extended DISC
 • Certyfikacja Agile Project Management Foundation 

Doświadczenie

 • Ma doświadczenie ponad 3000 godzin szkoleniowych pracy z menedżerami w biznesie, MŚP, liderami NGO, nauczycielami, studentami i młodzieżą – prowadzi warsztaty umiejętności miękkich oraz pracy zespołowej od 2007 roku
 • Specjalizuje się w coachingu zespołu, wyznaczaniu celów, budowaniu misji, wizji i strategii, budowaniu i zarządzaniu zespołem oraz pracy z konfliktem. 
 • W coachingu indywidualnym specjalizuje się w pracy nad ścieżką kariery oraz wzmacnianiem poczucia własnej wartości i skuteczności.
 • Posiada doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów z zakresu CSR, rekrutacji, onboardingu, rozwoju, diagnozowania behawioralnego, oceny okresowej i wzmacniania zaangażowania pracowników.
 • Prowadzi warsztaty oraz coaching grupowy na Uniwersytecie Otwartym UW
 • Jest członkinią zarządu Stowarzyszenia Coachów PRIZM, które zajmuje się wspieraniem w rozwoju różnorodne grupy Warszawiaków
 • Współpracuje przy projektach i inicjatywach trzeciego sektora związanych ze „światozmienianiem”, wzmacnianiem kobiet oraz antydyskryminacją
 • Zajmuje się wdrażaniem kultury informacji zwrotnej oraz szkoleniami w Centrum Nauki Kopernik

Misja

Działam, by każdy/a mógł/a:
Wiedzieć, do czego dąży. Mieć pewność, kim jest i doceniać to. Czuć, co jest najważniejsze i dbać o to. Poznawać swoje mosty i przekraczać je. Mieć odwagę do zmiany, bo „nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku…”

kontakt: agata.lamparska@machinarozwoju.pl

machina rozwoju alicja gniewek

ALICJA GNIEWEK

Wiedza

 • Doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii – Wydział Psychologii UW, zainteresowania naukowe: tożsamość i przyjmowanie perspektywy
 • Trenerka – specjalizacja Wspieranie Rozwoju Osobowości oraz Psychologia Organizacji i Pracy,
 • Certyfikowana coach – licencja Szkoły Profesjonalnego Coachingu IPRI,
 • Certyfikowana coach metody Analytic-Network Coaching

Doświadczenie

 • Prowadzi warsztaty z zarządzania zespołami, asertywności oraz coaching grupowy na Uniwersytecie Otwartym UW (ponad 500 przeszkolonych uczestników z różnych branż: biznes, IT, branża kreatywna, administracja)
 • Na Wydziale Psychologii UW szkoli studentów m.in. w zakresie kompetencji trenerskich
 • Ma ok. 2000 godzin szkoleniowych w pracy ze studentami, nauczycielami, MŚP, NGOsami – prowadzi warsztaty umiejętności miękkich od 2011 roku
 • Specjalizuje się w budowaniu zespołu, komunikacji, również międzykulturowej, i inteligencji emocjonalnej
 • Prowadzi coaching indywidualny w zakresie kompetencji liderskich, wzmacniania pewności siebie i ścieżki kariery (ponad 150 godzin) – jest coachem od 2014 rok.
 • Prowadzi warsztaty i coaching również w języku angielskim
 • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi – m.in. z Fundacją Intelligent Technologies, gdzie wykorzystuje swoje naukowe i psychologiczne doświadczenie prowadząc projekty i badania.
 • Jako Dyrektorka Mazowieckiego Oddziału Izby Coachingu budowała środowisko coachingowe na Mazowszu oraz promowała ideę coachingu poprzez spotkania, konferencje, współprace z uczelniami wyższymi i instytucjami administracyjnymi.
 • Jako członkini-założycielka Stowarzyszenia Coachów PRIZM wspiera rozwój grup lokalnych.

Misja

Działam, by każdy/a mógł/a:
Żyć bez „muszę”, a żyć z „chcę” i „decyduję”. Chcieć i móc więcej dla siebie – więcej rozwoju, więcej satysfakcji, więcej przyjemności. Decydować się na rozmowę i otwartość. Żyć w grupie, dzielić się i czerpać od innych.  

 

kontakt: alicja.gniewek@machinarozwoju.pl