Machina Rozwoju organizuje warsztaty umiejętności społecznych, spotkania seminaryjne z nauczycielami i dyrektorami szkół.

Szkolenia otwarte dla nauczycieli

Pełne propozycje dla szkół

Po co warsztaty?

Dzięki warsztatom nauczyciele będą potrafili:IMG_3883

 • stawiać granice rodzicom, asertywnie wyrażać swoją opinię
 • motywować dzieci do nauki
 • kreatywnie podchodzić do zajęć i trudności
 • radzić sobie ze swoimi frustracjami i stresem
 • rozmawiać z uczniami o emocjach i zwiększać ich empatię
 • lepiej rozpoznać i zrozumieć potrzeby uczniów
 • integrować klasy
 • łatwiej i efektywniej komunikować się we własnym zespole nauczycielskim
 • szybciej rozwiązywać konflikty zarówno w zespole nauczycielskim, jak i w klasie

Najczęściej pojawiające się tematy szkoleń dla nauczycieli

 • Rozwijaj się i myśl kreatywnie! W tym m.in. Przełamywanie wewnętrznego cenzora, ćwiczenia na pobudzanie kreatywności; techniki rozwijające myślenie twórcze dziecka.
 • Czym jest inteligencja emocjonalna i po co nam ona? W tym m.in. teoria inteligencji emocjonalnej, rozpoznawanie i rozumienie emocji u siebie i innych, wyrażanie i kontrolowanie emocji.
 • Jak radzić sobie ze stresem? W tym m.in. biologia stresu rozpnawanie stresu u siebie i innych, konsekwencje stresu i techniki relaksacyjne.
 • Współpraca w gronie pedagogicznym. W tym m.in. budowanie zaufania w zespole, wyznaczenia wspólnego celu, budowanie relacji sprzyjających pracy.
 • Jak współpracować z rodzicem ucznia? Asertywność z elementami komunikacji. W tym m.in. moje asertywne prawa, ćwiczenie wysyłania asertywnych komunikatów, dbanie o siebie w relacji z rodzicem.
 • Osobowość i temperament dziecka jako podstawa pracy nauczyciela. W tym m.in. czym jest temperament i osobowość, rozumienie potrzeb i motywacji dziecka, wypracowanie adekwatnych sposobów pracy z różnymi dziećmi.

Naszą pracę rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy potrzeb, dzięki której poznajemy mocne strony grona pedagogicznego oraz obszary do rozwoju. Na jej podstawie proponujemy konkretne zakresy tematyczne szkoleń dla danej szkoły. 

Przykładowe inne tematy szkoleń/spotkań:

 • Dogadaj się z uczniem – komunikacja w klasie i poza nią
 • Klasa jako zgrany zespół
 • Rozwijanie tolerancji i empatii u dzieci
 • Słownik emocjonalny – jak uczyć dzieci wyrażania emocji?
 • Co motywuje moich uczniów?
 • Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela – jak pracować z dzieckiem, jak motywować go do pracy
 • Coaching – spotkania indywidualne z nauczycielami zmierzające ku realizacji celów przez nich wyznaczonych

Często zadawane pytania
IMG_3891

Jaka jest forma szkoleń?

W naszym doświadczeniu formą zdecydowanie najbardziej efektywną, ale też coraz bardziej lubianą przez nauczycieli jest metoda warsztatowa – tzn. szkolenie odbywa się w małych grupach (do 18 osób), gdzie każdy ma możliwość poćwiczyć umiejętności w realu. Możemy zrealizować również spotkanie seminaryjne – bardziej teoretyczne – na wybrany przez szkołę temat.

Jaki temat będzie najlepszy dla moich nauczycieli?

Zaczynamy od analizy potrzeb – rozmawiamy z dyrekcją, kilkoma nauczycielami – liderami zespołów przedmiotowych oraz przeprowadzamy anonimową ankietę papierową wśród grona pedagogicznego. Na tej podstawie rekomendujemy kilka szkoleń – tych, które według nauczycieli będą im najbardziej przydatne. Od władz szkoły zależy, jaki temat zostanie wybrany.

Po co nam analiza potrzeb? Nauczyciele we własnym gronie ustalą czego potrzebują

Analiza potrzeb przeprowadzona przez kogoś z zewnątrz pozwala na większą obiektywność oraz umożliwia szczera wymianę opinii. Poza tym taka analiza potrzeb jest też swoistą diagnozą – koncentruje się nie tylko na szkoleniach, ale również na relacjach pomiędzy nauczycielami, ich preferencjach i motywacjach.

Analiza potrzeb jest w cenie szkoleń – jeśli szkoła zdecyduje się na dalszą współpracę, cena jest odliczana od ceny ogólnej szkolenia. W sytuacji, gdy szkoła nie podejmuje dalszej współpracy – analiza potrzeb liczona jest oddzielnie. Analiza potrzeb nie jest zobowiązująca do dalszej współpracy!