Metoda Machiny opiera się na trzech wartościach:

samoświadomość

Samoświadomość

Zwracamy uwagę na pogłębianie samoświadomości w drodze do celu. Poznając siebie, własne umiejętności oraz poszerzając gamę zachowań,  dostrzegasz nowe możliwości, stajesz się bardziej pewny/a siebie i wiesz, co jesteś w stanie osiągnąć

DSC_0823

Unikalność

Każdy ma własne cele i własne rozwiązania. Dostosowujemy nasze usługi do Twoich indywidualnych potrzeb. Warsztaty i coaching, opracowywane są z Tobą, tak by móc korzystać z Twoich pomysłów i angażować Twoje zasoby

IMG_1601

Doświadczanie

Opieramy się na tym, co Ty wiesz, co znasz i co przeżyłe(a)ś. Odwołujemy się do Twojej refleksji i rozwiązań. Pracujemy na rzeczywistym materiale, bliskim Tobie, co pozwala na osiąganie lepszych efektów pracy i rozwoju.

Metoda warsztatowa

Warsztaty to praca z grupą – skupiają się na rozwoju i edukacji uczestników:

  • wykorzystują potencjał jednostki oraz siłę grupy,
  • stwarzają okazję do nabywania nowych doświadczeń i doskonalenia już posiadanych umiejętności społecznych

Warsztaty opierają się na procesie grupowym i edukacyjnym. Stosujemy metody aktywne (np. odgrywanie ról, gry i symulacje, analizy przypadków, analizy doświadczeń uczestników).

Angażujemy Cię w Twój własny proces uczenia się. Zachęcamy do aktywnego i samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Na bieżąco reagujemy na potrzeby grupy – dostosowujemy scenariusz, tak by stworzyć Ci jak najlepsze warunki do rozwoju!

Metoda coachingu

Coaching to spotkania, podczas których wspieramy Cię w realizacji Twojego celu. Otrzymasz różne narzędzia, które pozwolą Ci spojrzeć na swój cel z innej strony, znaleźć inne rozwiązania. Usłyszysz pytania, których sam/sama sobie nie zadajesz i sprawdzisz jakie odpowiedzi przyniosą.

Coaching:

  • opiera się na partnerskiej relacji,
  • skupia się na Twoich wartościach, zasobach i potrzebach
  • pomaga w spostrzeganiu sytuacji z różnych perspektyw, poszerzaniu samoświadomości i poszukiwaniu możliwości osiągnięcia celu.

Wraz z coachem, wspólnie identyfikujesz i eliminujesz przeszkody oraz przygotowujesz plan działania. Odkrywasz nowe perspektywy, z których istnienia nie zdawałeś/aś sobie sprawy!

 

Jak pracujemy? – Zobacz skrót