W ramach działań rozwojowych oferujemy:

Coaching zespołowy 

Skupia się na pracy nad wspólnym celem grupowym. Tematami spotkań są napotykane trudności, konflikty, decyzje do podjęcia, a także szukanie nowego kierunku czy strategii. Służą jako narzędzie nawiązywania relacji w zespole, uwspólniające oczekiwania lub ustalające zasady. Mogą się również stać katalizatorem zmian.

Coaching indywidualny 

Spotkania, podczas których wspieramy Cię w realizacji Twojego celu. Otrzymasz narzędzia, które pozwolą Ci spojrzeć na cel z innej strony. Usłyszysz pytania, których sam sobie nie zadajesz i sprawdzisz jakie odpowiedzi przyniosą. Opiera się na partnerskiej relacji, skupia się na Twoich wartościach, zasobach i potrzebach oraz pomaga poszerzać samoświadomość.

Warsztaty umiejętności miękkich

Forma pracy z grupą, wykorzystująca potencjał jednostki oraz siłę grupy, okazja do nabywania nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności społecznych, oparta na procesie grupowym i edukacyjnym oraz metodach aktywnych (np. odgrywanie ról, gry i symulacje, analizy przypadków).

Przykładowe tematy warsztatów i treningów, skierowane do firm i przedsiębiorstw

  • Asertywność – o asertywności w kontakcie z klientem i pracownikami
  • Autoprezentacja – jak lepiej prezentować się biznesowo?
  • Budowanie poczucia własnej wartości – poszukiwanie i rozwój mocnych stron oraz obszarów do rozwoju
  • Budowanie relacji z klientem
  • Coaching zespołu – wyznaczanie celów i budowanie ducha zespołu
  • Efektywna komunikacja wewnątrz i między zespołami
  • Inteligencja emocjonalna – o roli emocji w biznesie
  • Kierowanie własnym rozwojem – wyznaczanie ścieżki kariery
  • Komunikacja i praca w zespole międzykulturowym – o specyficznych właściwościach zespołu międzykulturowego
  • Kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów – poszukiwanie innowacyjnych metod, rozwiązań i pomysłów
  • Metody i  strategie rozwiązywania konfliktów
  • Motywowanie – jak mobilizować i inspirować siebie i innych?
  • Opór przed zmianą – jak zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu.
  • Przywództwo – jak być efektywnym liderem?
  • Praca ze stresem – co zrobić, żeby lepiej radzić sobie z wyzwaniami?
  • Teambuilding – integrowanie zespołu, budowanie poczucia zaufania i bezpieczeństwa w zespole
  • Wyznaczenie celów – jak wyznaczać cele, że je dowieźć na czas
  • Warsztaty strategiczne - wyznaczanie strategii i celów działań
  • Zarządzanie sobą w czasie – planowanie, organizowanie i priorytetyzowanie
  • Zarządzanie zespołem - kompleksowe rozwiązanie dla formowania zespołu (motywowanie, komunikowanie, współpraca)

Powyższe tematy nie wyczerpują wszystkich możliwości. Proponujemy również inne warsztaty z zakresu kompetencji społecznych w zależności od potrzeb, by wspierać rozwój Ciebie, Twojego zespołu i Twojej firmy. Czego szukasz? Napisz do nas

Sprawdź naszą ofertę