Nowoczesna szkoła – jak nią zarządzać w coachingowym stylu?

 Zapraszamy na warsztat z coachingowego zarządzania szkołą!

Dla kogo?

Szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów, liderów zespołów szkolnych, którzy chcą:

 • Jeszcze lepiej motywować i inspirować swoją kadrę
 • Sprawniej i szybciej rozwiązywać konflikty powstałe w gronie pedagogicznym
 • Wspierać nauczycieli w ich rozwoju
 • Budować atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w szkole
 • Prowadzić otwarty dialog z gronem pedagogicznym
 • Rozumieć intencje i potrzeby swoich pracowników

Na czym się skupimy i dlaczego?zdjęcia współpraca w zespole listopad 2015

 Umiejętność wyznaczania celów:

 • Instytucji – daje możliwość określenia konkretnej ścieżki rozwoju i planu działania
 • Wspólne wyznaczanie celów zawodowych wraz z pracownikami – istotą pracy coachingowej jest nawiązanie partnerskiej relacji, która pomoże w dookreśleniu oczekiwań i wymagań jednej i drugiej strony
 • Własnych – jest motywatorem do rozwoju

Umiejętność wyrażania konstruktywnej informacji zwrotnej:

 • Pozwala na wskazanie działań i zachowań, które trzeba zmienić, żeby placówka funkcjonowała sprawniej – korygowanie błędów. Informacja zwrotna często budzi opór u drugiej strony, dlatego tak ważne jest udzielanie jej w sposób konstruktywny. Dzięki temu służy usprawnianiu współpracy, a nie jest jedynie narzędziem dyscyplinującym, które niewiele wnosi.
 • Drugą stroną medalu jest chwalenie. Ludzie mają tendencję do powielania czynności, za które zostali pochwaleni. Pochwała uznawana jest za największą nagrodę więc umiejętność wyrażania pozytywnych uczuć staje się podstawowym narzędziem motywującym.
 • Wprowadzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa w zespole oraz wielokierunkowej komunikacji w całej placówce

Umiejętność komunikowania się i rozwiązywania konfliktów z pracownikami:

 • Zadawanie otwartych pytań – trudna umiejętność, która pozwala nauczycielowi wnieść własne rozwiązania, pomysły czy potrzeby, przez co zwiększa jego zaangażowanie w pracę.
 • Aktywne słuchanie, które jest podstawą rozumienia się i dochodzenia do rozwiązań
 • Używanie komunikatów Ja
 • Zmiana perspektywy – zyskanie szerszego pola widzenia na grono, szkołę i trudności

Umiejętność motywowania nauczycieli, której bazę stanowią wypisane wyżej zdolności

 

Informacje organizacyjne

Cena podstawowa warsztatu: 350 zł brutto

W przypadku polecenie warsztatu innym zainteresowanym osobom otrzymają Państwo 10 % zniżki od ceny podstawowej.

Cena warsztatu obejmuje:

 • 8 godzin pracy warsztatowej
 • 16 godzin przygotowywania scenariusza dopasowanego do potrzeb uczestników i uczestniczek
 • Lunch dla uczestników i uczestniczek
 • Wynajem sali warsztatowej
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników i uczestniczek

NIE MA TERMINU? CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT SZKOLENIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Alicja Gniewek, alicja.gniewek@machinarozwoju.pl

tel. 660 489 270