Warsztat dla MŚP

Warsztat „Efektywny zespół – jak go zbudować i jak z nim pracować?” to dwudniowe szkolenie podczas którego pracodawcy i pracownicy z sektora MŚP będą mieli okazję przyjrzeć się różnym działaniom zespołu – zarówno w kontekście indywidualnych osób, jak i grupie jako całości.

EFEKTYWNIE PRACUJĄCY ZESPÓŁ TO KLUCZ DO SUKCESU!

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności współpracy w zespole i zarządzania nim, m.in:

 • wiedza z zakresu struktury i fazy rozwoju grupy,
 • rola konfliktu w pracy zespołowej,
 • analiza stylów przywódczych,
 • poszerzanie umiejętności komunikacyjnych – udzielanie informacji zwrotnej, asertywna postawa, wyrażanie opinii,
 • rozwijanie kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem – budowanie zespołu, motywowanie, angażowanie, delegowanie,
 • wyznaczanie celów grupowych i indywidualnych, tworzenie wspólnej wizji i misji,
 • rozwijanie samoświadomości dotyczącej swojego miejsca oraz charakterystycznych zachowań w zespole.

Korzyści

Uczestnicy warsztatu:

 • poznają i przećwiczą konkretne techniki oraz narzędzia związane z budowaniem i zarządzaniem zespołem,
 • poznają podstawowe czynniki, które wpływają na efektywność pracy zespołowej,
 • dowiedzą się, jakie są role grupowe oraz jakie procesy zachodzą w grupie,
 • rozwiną samoświadomość w zakresie własnych zachowań komunikacyjnych względem innych członków zespołu,
 • rozwiną samoświadomość w zakresie swojego funkcjonowania w grupie.

Korzyści dla firmy: - jesteśmy głęboko przekonane, że nawet jedna osoba po warsztacie jest w stanie przekazać część wiedzy pozostałym osobom w firmie z związku z tym przełoży się to na funkcjonowanie całej firmy:

 • lepsza komunikacja pracowników wewnątrz zespołów i pomiędzy nimi,
 • lepsza komunikacja pracowników z klientami,
 • ułatwienie wdrażania zmian i lepsza adaptacja do nich,
 • integracja pracowników wzmacniająca współpracę,
 • wzrost samoświadomości pracowników,
 • wzrost zaangażowania pracowników,
 • wzrost efektywności pracowników.

Metody
Pracujemy metodą warsztatową, opierającą się na procesie grupowym i edukacyjnym. Stosujemy metody aktywne (np. ćwiczenie, dyskusje, odgrywanie ról, gry i symulacje, analizy przypadków, analizy doświadczeń uczestników).
Angażujemy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, stwarzamy przestrzeń do eksperymentowania z nabytą wiedzą i umiejętnościami.

Warunki finansowe
Cena za uczestnictwo jednej osoby w dwudniowym warsztacie to 1050zł netto +23% VAT.

Jeśli zbierzesz/masz grupę powyżej 8 osób – zgłoś się do nas, porozmawiamy o atrakcyjnej cenie i dogodnym terminie.

Cena warsztatu zawiera:
•    16 godzin warsztatu opartego na procesie grupowym i edukacyjnym
•    Mnóstwo wiedzy i przestrzeni do doświadczania
•    Materiały szkoleniowe
•    Komfortowa sala szkoleniowa
•    Lunch 2-daniowy
•    Przerwy kawowe

 

Przewidujemy specjalną zniżkę grupową dla uczestników z jednej firmy:
•    Za drugą osobę -5%
•    Za trzecią i czwartą osobę -10%
•    Za piątą i kolejne osoby -15%

BILETY: http://efektywnyzespol.evenea.pl/

Ramowy program

 1. Budowanie zespołu: 
  • kwestia integracji,
  • tworzenie wspólnej wizji i celu pracy.
 2. Grupa i jej charakterystyka:    
  • role grupowe,
  • fazy rozwoju grupy.
 3. Komunikacja w zespole:    
  • ścieżki i kody komunikacyjne,
  • podstawowe przeszkody w komunikacji,
  • asertywne wyrażanie własnej opinii,
  • udzielanie informacji zwrotnej.
 4. Motywowanie:    
  • wyznaczanie celów indywidualnych i grupowych,
  • analiza czynników motywacyjnych w grupie.
 5. Przywództwo:    
  • kompetencje przywódcy,
  • delegowanie zadań.

Program może ulec zmianie w zależności od potrzeb grupy warsztatowej.

Opinie o poprzednich edycjach warsztatu
Listopad 2015
•    „Metoda warsztatowa w połączeniu z teorią dobrze prezentuje procesy zespołowe, można omówić i przepracować swoje indywidualne pytania. Warsztat jest skonkretyzowany, dobrze poprowadzony.”
•    „Warsztat otwiera oczy na procesy zachodzące w grupie, można zrozumieć genezę własnych zachowań. Efekt – polepszenie współpracy w zespole, w którym pracuje się w realu.”
•    „Warsztat profesjonalnie poprowadzony, tematy ciekawe, dużo odkrywczych zjawisk.”
•    „Dużo praktycznych przykładów. Dobrze ułożony program.”

Czerwiec 2015
•    „Mogłam poznać mechanizmy, jakim ulega grupa, typy pracowników i liderów.”
•    „Poleciłabym ten warsztat znajomym, ponieważ można poznać proces formowania się grupy, zachowań, zasady komunikacji.”
•    „Warsztat uzmysławia pewne mechanizmy w głowach, zwiększa świadomość własnych działań.”

Styczeń 2015
•    „Bardzo rozwijające zajęcia, budujące samoocenę, pokazujące jednostkę w grupie i jej istotną rolę. Uczą wyrażania swoich myśli. (…) Praca trenerów pobudza grupę do działania i pokazała mi w jakim kierunku się rozwijać, jak pracować z grupą.”
•    „Zajęcia są dynamiczne, zawierają dużo wiedzy z dziedziny psychologii, dużo faktów i przykładów, różnorodność ćwiczeń. Warsztat bardzo dużo wniósł do mojego życia zawodowego.”
•    „Duża różnorodność form, umiejętny i wyważony podział między teorią a praktyką, świetna atmosfera, nie można się nudzić. Bardzo profesjonalny warsztat.”
•    „Dużo ćwiczeń, wiedza przekazywana prostym komunikatem co pozwala na jej szybkie wchłonięcie . Fajne ćwiczenia, miła atmosfera.”

 

O Machinie Rozwoju:

Machina Rozwoju to zespół psychologów – trenerów i coachów. Pracujemy warsztatowo, a podstawą naszej pracy są: wiedza psychologiczna, szkoły trenerskie i coachingu oraz wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi, w grupach, zespołach, projektach od wykonawców, specjalistów po liderów, w wielu rolach, na różnych szczeblach, w różnorodnych organizacjach (od biznesu, przez administrację publiczną, po NGO). 

Uwielbiamy przyglądać się procesowi grupowemu, każdy jest inny, a mimo wszystko rządzi się tymi samymi prawami. Każda grupa dochodzi do różnych wniosków, każda ma inną dynamikę, każda znajduje swoją mądrość i każda znajduje swój sposób, aby spełnić oczekiwania swoich członków i osiągnąć cel. Jesteśmy głęboko przekonane, że każdy jest ekspertem od swojego życia, więc nie przekonujemy, że wiemy lepiej. Znamy się na zespole, wiemy jakie mechanizmy nim rządzą i wiemy, że może być motorem do działania lub kotwicą, która ciągnie w dół. Podczas warsztatu dajemy wiedzę, dobre rady i praktyki, ale nie tylko, ważniejsze jest to, czego doświadcza grupa, w ćwiczeniach i dyskusjach, które proponujemy, bo tylko na tej podstawie każdy może wypracować coś własnego, adekwatnego do jego życia i pracy, co zawsze ma najlepsze efekty w przełożeniu na codzienne działanie.